Thursday, July 14, 2011

a.samad said...

sekarang aku gila a. samad said...
puisi beliau berjaya membakar semangat aku...
puisi beliau berjaya memecahkan tembok kebisuan...
puisi beliau berjaya merobohkan kesombongan sang tirani...

No comments: